Relevantní data pro plavby a provedení spolehlivých rozhodnutí

RateGain poskytuje provozovatelům plaveb a trajektů informace s konkurenčními daty, aby mohli svou konkurenci vždy překonat!

MNOHO ROZMĚROVÉ ZPRAVODAJSTVÍ TRHU POMÁHÁ ZÍSKAT 360° POHLED!

Sbírejte data o konkurenci z mnoha zdrojů nové doby i z těch tradičních

Mobilní aplikace

OTA

GDS

Stránky značek

Meta vyhledávače

FLEXIBILITA, KTEROU SI ZAMILUJETE

Pokročilé mapování O&D (místo původu a určení)

Podpora místních měn

Nastavení daně

Data místních míst prodeje

NIKDO TOHLE NEDĚLÁ LÉPE NEŽ MY

Data 100% v reálném čase

Včasné doručení agregované po období 30 dnů

95% dostatek dat

Včasné doručení agregované po období 30 dnů

98% přesnost dat

Přesnost dat měřená během období 30 dní

99% spolehlivost

Dostupnost nástroje a aplikace po všechny dny v měsíci (kromě plánované údržby)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •